Επιστημονική Δραστηριότητα

 • Διαλέξεις-Εισηγήσεις σε Ελληνικά και Διεθνή Συνέδρια
 • Εκπαιδεύτρια σε Εφαρμοσμένα Σεμινάρια
 • Διδασκαλία στην Ιατρική Σχολή Παν. Θεσσαλίας
 • Συμμετοχή σε Ελληνικά και Ευρωπαϊκά Προγράμματα
 • Διδακτορική Διατριβή
 • Επιστημονικές ανακοινώσεις & εκθέματα
 • Δημοσιεύσεις Ελληνικές & Ξενόγλωσσες
 • Κεφάλαια σε Βιβλία

Χειρουργικές Περιπτώσεις

 • Χειρουργική χεριού & άνω άκρου
 • Mικροχειρουργική
 • Παιδοορθοπαιδική και συγγενείς διαμαρτίες χεριού-ποδιού
 • Παθήσεις & τραυματισμοί νεύρων
 • Οστεονέκρωση μηριαίας κεφαλής
 • Διαβητικό πόδι
 • Κάλυψη ιστικών ελλειμμάτων με κρημνούς
 • Αυξητικοί παράγοντες και ιστική αποκατάσταση (ΒΜΡs)
 • Οστεοαρθρίτιδα

Χειρουργείο: Εκπαίδευση και Συνεργασίες

 • Λάρισα: Ιασώ Θεσσαλίας, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας
 • Θεσσαλονίκη: Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο
 • Αθήνα: Ιασώ General, Ιασώ Παίδων
 • Γαλλία: Institut de la Main, Paris
 • ΗΠΑ: Duke University Medical Center, Durham, NC