Συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια 

Έτος 2021

Διαλέξεις: 

Congenital anomalies of the thumb

Mistakes in hand trauma care and medico-legal implications

Τίτλος Διάλεξης: Ο ρόλος του Ακτινολόγου με τον κλινικό στις λοιμώξεις του άνω/κάτω άκρου,Μαριάννα Βλυχού, Καθηγήτρια Ακτινολογίας
Ζωή Νταϊλιάνα, Καθηγήτρια Ορθοπαιδικής

Τίτλος Διάλεξης: Διακύμανση των εκτάκτων περιστατικών τραύματος άνω άκρου στη διάρκεια της πανδημίας

Τίτλος Διάλεξης: Συγγενείς ανωμαλίες του χεριού

Τίτλος Διάλεξης: Heparin Induced Thrombosis – HIT – and Vaccine Induced Thrombosis – VIT: Common mechanism?, Σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα: Αντιμετώπιση υποτροπών, επιπλοκών και παραμελημένης πίεσης του μέσου νεύρου

Έτος 2020

Τίτλος Διάλεξης: Κάταγμα κονδύλου-τροχιλίας βραχιονίου

Τίτλος Διάλεξης: Αγγειούμενα οστικά μοσχεύματα στην περιοχή του καρπού

Μικτές Κακώσεις Άνω και Κάτω Άκρου

Τίτλος Διάλεξης:

ΘΕΜΑ 1ο: “Σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα: Αντιμετώπιση υποτροπών, επιπλοκών και παραμελημένης πίεσης του μέσου νεύρου”

ΘΕΜΑ 2ο: “Διακύμανση των εκτάκτων περιστατικών τραύματος άνω άκρου στη διάρκεια της πανδημίας

Τίτλος Διάλεξης: Χωροκατακτητικές εξεργασίες που μιμούνται σύνδρομα εγκλωβισμού περιφερικών νεύρων», Tumor-like lesions mimicking nerve compression syndromes

Έτος 2019

Τίτλος διάλεξης: Αγγειούμενα οστικά μοσχεύματα στην αποκατάσταση του καρπού

Ανακοινώσεις:

  • ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΟΝΥΧΟΦΟΡΟΥ ΦΑΛΑΓΓΑΣ ΔΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΤΗΣ ΤΟΥ ΟΝΥΧΟΣ

Διονυσία Βασδέκη, Νικόλαος Καραμανής, Κωνσταντίνος Αλεξίου, Αικατερίνη Βελώνη, Σωκράτης Βαριτιμίδης, Ζωή Νταϊλιάνα

  • ΡΗΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΘΩΡΑΚΙΚΟΥ ΜΥΟΣ ΣΕ ΑΘΛΗΤΕΣ

Νικόλαος Καραμανής, Θωμάς Μέλλος, Κωνσταντίνος Ξαρχάς, Διονυσία Βασδέκη, Ζωή Νταϊλιάνα

  • ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΑΝΩ ΑΚΡΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΞΑΓΓΕΙΩΣΗ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ

Κωνσταντίνος Αλεξίου, Κ. Βελώνη, Ε. Κουλούλας, Βασίλειος Κοντογεωργάκος, Ζωή Νταϊλιάνα

Τίτλος διάλεξης: Congenital Thumb Abnormalities

Commentators: S. Spiridonos, P. Givissis, Z. Dailiana, S. Varitimidis, M. Vekris, Live Surgery

Τίτλος διάλεξης: Σύγχρονη ιατρική προσέγγιση στην αντιμετώπιση της αναπηρίας

Τίτλος διάλεξης: Tendon transfers in median nerve palsy and neglected carpal tunnel syndrome

CHAIRPERSONS: Z.Dailiana – N. Darlis

Τίτλος διάλεξης: Κλινική εξέταση της άρθρωσης του ώμου

Τίτλος Διάλεξης “Χρήση και αποτελεσματικότητα των αγγειούμενων οστικών μοσχευμάτων στη χειρουργική αποκατάσταση του καρπού»

Τίτλος Διάλεξης: “Καταστροφικές βλάβες του χεριού μετά από έγχυση ουσιών υπό πίεση. Διαφυγή σκιαγραφικών και φαρμακευτικών ουσιών”

Τίτλος Διάλεξης: The pediatric terrible triad

Τίτλος Διάλεξης: Αθλητικές Κακώσεις Καρπού και Χεριού