Συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια 

Έτος 2021

73rd International Congress of the Egyptian Orthopaedic Association, 6-9 December 2021, Cairο, Egypt

Διαλέξεις: 

Congenital anomalies of the thumb

Mistakes in hand trauma care and medico-legal implications

8ο webinar μυοσκελετικού Ελληνικής Ακτινολογικής Εταιρεία 24/2/2021

Τίτλος Διάλεξης: Ο ρόλος του Ακτινολόγου με τον κλινικό στις λοιμώξεις του άνω/κάτω άκρου,Μαριάννα Βλυχού, Καθηγήτρια Ακτινολογίας
Ζωή Νταϊλιάνα, Καθηγήτρια Ορθοπαιδικής

WEBINAR ΕΕΧΟΤ Σερφάροντας στο κύμα της πανδημίας COVID-19 ΤΕΤΑΡΤΗ 27 IANΟΥΑΡΙΟΥ

Τίτλος Διάλεξης: Διακύμανση των εκτάκτων περιστατικών τραύματος άνω άκρου στη διάρκεια της πανδημίας

39ο Ετήσιο Συνέδριο Ο.ΤΕ.ΜΑ.Θ. 6-8 Μαΐου 2021, διαδικτυακή διεξαγωγή

Τίτλος Διάλεξης: Συγγενείς ανωμαλίες του χεριού

77ο Ετήσιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας 6 έως 9 Οκτωβρίου 2021, Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών

Τίτλος Διάλεξης: Heparin Induced Thrombosis – HIT – and Vaccine Induced Thrombosis – VIT: Common mechanism?, Σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα: Αντιμετώπιση υποτροπών, επιπλοκών και παραμελημένης πίεσης του μέσου νεύρου

Έτος 2020

5th Athens International ELBOW Course 25-26 Σεπτεμβρίου 2020

Τίτλος Διάλεξης: Κάταγμα κονδύλου-τροχιλίας βραχιονίου

76ο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Ορθοπαιδικής Χειρουργικής και Τραυματολογίας (ΕΕΧΟΤ) Αθήνα, 14-17 Οκτωβρίου 2020

Τίτλος Διάλεξης: Αγγειούμενα οστικά μοσχεύματα στην περιοχή του καρπού

Μικτές Κακώσεις Άνω και Κάτω Άκρου

Webinar: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Πέμπτη, 14.01.2021

Τίτλος Διάλεξης:

ΘΕΜΑ 1ο: “Σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα: Αντιμετώπιση υποτροπών, επιπλοκών και παραμελημένης πίεσης του μέσου νεύρου”

ΘΕΜΑ 2ο: “Διακύμανση των εκτάκτων περιστατικών τραύματος άνω άκρου στη διάρκεια της πανδημίας

WebinaR ΕΕΧΟΤ με ελεύθερη συμμετοχή «Σύνδρομα εγκλωβισμού περιφερικών νεύρων: πέρα από τα συνήθη», «Peripheral nerve compression syndromes: beyond the usual» ΤΕΤΑΡΤΗ, 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020

Τίτλος Διάλεξης: Χωροκατακτητικές εξεργασίες που μιμούνται σύνδρομα εγκλωβισμού περιφερικών νεύρων», Tumor-like lesions mimicking nerve compression syndromes

Έτος 2019

75o συνέδριο Ελληνικής εταιρείας χειρουργικής ορθοπεδικής & τραυματολογίας. Αθήνα, 2-5 Οκτωβρίου 2019

Τίτλος διάλεξης: Αγγειούμενα οστικά μοσχεύματα στην αποκατάσταση του καρπού

Ανακοινώσεις:

  • ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΟΝΥΧΟΦΟΡΟΥ ΦΑΛΑΓΓΑΣ ΔΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΤΗΣ ΤΟΥ ΟΝΥΧΟΣ

Διονυσία Βασδέκη, Νικόλαος Καραμανής, Κωνσταντίνος Αλεξίου, Αικατερίνη Βελώνη, Σωκράτης Βαριτιμίδης, Ζωή Νταϊλιάνα

  • ΡΗΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΘΩΡΑΚΙΚΟΥ ΜΥΟΣ ΣΕ ΑΘΛΗΤΕΣ

Νικόλαος Καραμανής, Θωμάς Μέλλος, Κωνσταντίνος Ξαρχάς, Διονυσία Βασδέκη, Ζωή Νταϊλιάνα

  • ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΑΝΩ ΑΚΡΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΞΑΓΓΕΙΩΣΗ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ

Κωνσταντίνος Αλεξίου, Κ. Βελώνη, Ε. Κουλούλας, Βασίλειος Κοντογεωργάκος, Ζωή Νταϊλιάνα

13th HAND SURGERY COURSE PRELIMINARY PROGRAM. Αθήνα, 16-17 Μαΐου 2019

Τίτλος διάλεξης: Congenital Thumb Abnormalities

Commentators: S. Spiridonos, P. Givissis, Z. Dailiana, S. Varitimidis, M. Vekris, Live Surgery

Η σύγχρονη αντιμετώπιση της αναπηρίας: Υγεία, πολιτισμός, Τύπος. Λάρισα, 30 Μαρτίου 2019

Τίτλος διάλεξης: Σύγχρονη ιατρική προσέγγιση στην αντιμετώπιση της αναπηρίας

5th Seminar ON TENDON TRANSFERS OF THE UPPER LIMB ON FRESH FROZEN CADAVERIC SPECIMENS. Θεσσαλονίκη, 7-9 Φεβρουαρίου 2019

Τίτλος διάλεξης: Tendon transfers in median nerve palsy and neglected carpal tunnel syndrome

CHAIRPERSONS: Z.Dailiana – N. Darlis

6ο Σεμινάριο Κλινικής Ανατομίας Ώμου. Λάρισα, 25-26 Ιανουαρίου 2019

Τίτλος διάλεξης: Κλινική εξέταση της άρθρωσης του ώμου

25ο Κοινό Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Επανορθωτικής Μικροχειρουργική & Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Χεριού & Άνω Άκρου 19-21.9.2019, Θεσσαλονίκη

Τίτλος Διάλεξης “Χρήση και αποτελεσματικότητα των αγγειούμενων οστικών μοσχευμάτων στη χειρουργική αποκατάσταση του καρπού»

38ο Ετήσιο Συνέδριο ΟΤΕΜΑΘ Χαλκιδική, 2-4 Μαΐου 2019

Τίτλος Διάλεξης: “Καταστροφικές βλάβες του χεριού μετά από έγχυση ουσιών υπό πίεση. Διαφυγή σκιαγραφικών και φαρμακευτικών ουσιών”

4th Athens International Elbow Course Athens, 27-29 September 2019

Τίτλος Διάλεξης: The pediatric terrible triad

1st Congress Recent Advances in Sports Injuries Trends and Prevention

Τίτλος Διάλεξης: Αθλητικές Κακώσεις Καρπού και Χεριού