ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Λάρισα, 14 Οκτωβρίου 2019: «Injection injuries. Αντιμετώπιση και αποτελέσματα»

Λάρισα, 1 Απριλίου 2019: «Heparin induced Thrombosis. Παθοφυσιολογία και αντιμετώπιση»

Λάρισα, 16 Νοεμβρίου 2020: «Δερματικά μοσχεύματα σε ελλείμματα δέρματος»

Λάρισα, 9 Μαρτίου 2020: «Κατάγματα στα άνω άκρα»

Λάρισα, 16 Δεκεμβρίου 2019: «Λοιμώξεις μαλακών μορίων στα άκρα»

Λάρισα, 2 Σεπτεμβρίου 2019: «Δερματικά μοσχεύματα σε ελλείμματα δέρματος»

Λάρισα, 4 Μαρτίου 2019: «Κατάγματα στα άνω άκρα»

Λάρισα, 10 Οκτωβρίου 2019: «SPORTS & knee Sports Injuries with ESSKA European Arthroscopy Fellows»

Λάρισα, 30 Σεπτεμβρίου 2019: ΕΠΙΣΚΕΠΤHΣ ΚΑΘΗΓΗΤHΣ Marc SWIONTKOWSKI «Mistakes in Hand Surgery and Medicolegal Issues»