Κλασική Ορθοπαιδική – Τραυματολογία

Μικροχειρουργική Χεριού – Επανορθωτική Ορθοπαιδική

Χειρουργική Χεριού – Άνω Άκρου

Παιδο-Ορθοπαιδική